glowka02
Placeholder  Image

1768

TOPOGRAF.COM.PL

Placeholder  Image

1808

Placeholder  Image

1839

Placeholder  Image

1910

Placeholder  Image

1933

Zapraszam do kupna zestawu map z pokryciem Królestwa Polskiego. Nośnik to jedna  płyta DVD

Po wpłacie pieniedzy na konto przesyłam mapy w ciągu dwóch dni roboczych

Numer konta i dane do przelewu są na stronie JAK KUPIĆ

 

KONGRESOWE NOWE INDEX

 Nr  104     KONGRESOWE 1839         8                    

Po Kongresie Wiedeńskim i utworzeniu w roku 1815 podległego Rosji Królestwa Polskiego zadecydowano o pozostawieniu szczątkowych form Wojska Polskiego. W jego ramach powołano Kwatermistrzostwo Generalne, do którego zadań należało m.in. sporządzanie map topograficznych na potrzeby wojska. Kwatermistrzostwo zastąpiło Biuro Topograficzne istniejące w czasie wojen napoleońskich w Księstwie Warszawskim.
Już w 1815 roku Kwatermistrzostwu nakazano sporządzenie map dla nowo powstałego Królestwa Kongresowego. Prace rozpoczęły się w roku 1822. Wykorzystywano materiały rosyjskie, niemieckie i austriackie, a także polskie mapy drogowe, demarkacyjne, hydrograficzne i majątkowe. Uzupełniano je i aktualizowano pomiarami w terenie. W pierwszym podejściu sporządzono mapy jednowiorstowe (1:42 000), które miały posłużyć do wykonania ostatecznych map trójwiorstowych (1:126 000). Zakończenie prac planowano na rok 1836. Na przeszkodzie tym zamiarom stanęła jednak najpierw wojna rosyjsko-turecka w roku 1828 i wcielenie do armii carskiej oficerów Kwatermistrzostwa, później zaś - Powstanie Listopadowe, którego klęska przyniosła likwidację Królestwa Polskiego.
Prace Kwatermistrzostwa były jednak na tyle zaawansowane i na tyle ważne dla Rosjan, iż do ich kontynuowania skierowali swój Korpus Topografów Wojskowych, któremu pomagali Polacy zaangażowani od początku w projekcie. Prace ruszyły na nowo w roku 1833. Prowadzone były według wcześniejszych instrukcji pomiarowych Kwatermistrzostwa. W roku 1839 ostatnie arkusze przekazano do rytowania. Pierwsze wydanie drukowane całości ukazało się w roku 1843. W Polsce znajdują się obecnie jedynie dwa komplety oryginalnych map. Mapy oryginalne są czarno-białe.

MAPA ZABEZPIECZONA ZNAKIEM WODNYM

Proszę się zastanowić nad kupnem mapy ma ona wpisany text informacjny w tło.
Przy domowym wykorzystaniu text nie przeszkadza w pracy.
 

TYLKO DO CELÓW DOMOWYCH NIE KOMERCYJNYCH

 

KONGRESOWE WYCINEK LOGO
KONGRESOWE WYCINEK NOWA

 www.topograf.com.pl/sklep

srebrus@gmail.com

 

Tel. 501 - 17 - 22 - 99