1789. Grand atlas d`Allemagne en LXXXI feuilles

1789. Grand atlas d`Allemagne en LXXXI feuilles

023.11 Grand atlas d'Allemagne en LXXXI feuitles - - Francfort sur le Mayn 1789

Więcej szczegółów


15,00 zł brutto

11

98 dostępnych

ca 1:220000

POSKA - część

Tytuł na arkuszach Grand atlas d'Allemagne en LXXXI feuitles - - Francfort sur le Mayn 1789

ca 1:220 000

1. Francfort sur la Mayn 1789 Johann Wilhelm  Abraham Jaeger.

2. Johann Wilhelm  Abraham Jaeger: ryt. : Johann Christian Berndt, Heinrich Hugo Contgen,D.A. Hauer et al.

3. 4 lieues geographiques - 13,5 cm

4. Mdz., kolor. ręcznie granice polit.i admin. oraz sygnatury miast: 81 ark. form. 64,2 x 47,0 cm

7. Opis mapy w:  Ark. pochodzą z dzieła J. W. A. Jaegera: Grand Atlas d'Allemagne en LXXXI feuilles z 1789 r. W prawym górnym rogu mapy znajduje się jej numer: Feuille VII. Przedstawia ona obszar od miejscowości Greifswald na zachodzie aż po Stargard Szczeciński na wschodzie. Mapa zawiera dużą ilość szczegółowych informacji topograficznych. Autor naniósł bogatą sieć osadniczą, hydrograficzną i komunikacyjną. Zaznaczył na niej również bardzo dokładnie zasięg obszarów leśnych.

Oferowany komplet to skan  map na 1 płycie DVD  81 arkuszy