Kategorie

PrestaShopPL

1790 Regna Galiciae et Lodomeriae Josephi II et M.

1790 Regna Galiciae et Lodomeriae Josephi II et M.

026.34 Regna Galiciae et Lodomeriae Josephi II et M. Theresiae augg. iussu methodo astronomico-trigonometrica, nec non Bukovina geometrice dimensa.

Więcej szczegółów


15,00 zł brutto

34

95 dostępnych

1790 GALICJA                                                                                                                                         

1. Regna Galiciae et Lodomeriae Josephi II et M. Theresiae augg. iussu methodo astronomico-trigonometrica, nec non Bukovina geometrice dimensa. Adjectus est alphabeticus locorum, et ąuadratulorum, ipsis in tabula geographica respondentium index, seorsum typis datus. Curante Josepho Liesganig astronomo S. C. M. consil. gubern. et supremo rerum architectonicarum per regna Galiciae praefecto. "Joannes a Liechtenstern elaboravit et descripsita.

2. [S.l. 1790].
3. Joseph Liesganig; mapę zmniejszył do skali wydawniczej i rys. Johann Liechtenstern, ornamentykę rys.Maulbertsch w Wiedniu; ryt. Godfr. Prixner we Lwowie.
4. Scala 4 digitorum Viennensium, quorum quisque mensurat 1 milliare                     [1:288 000]
5. Mdz.; 49 ark. form. 31,3x23,4 cm.
6. Dolną, lewą część pola mapy (ark.: V—Via, XI— Xlla, XVII—XVIIIa, XXIII—XXIVa) zajmuje tytuł z ornamentyką. Tekst tytułu znajduje się na stelli podtrzymywanej przez atlanty, umieszczonej wśród bogatej dekoracji figuralnej na tle górskiego pejzażu. Na pierwszym planie personifikacje rzek: Wisły, Dunajca, Sanu, Seretu, Prutu, Czeremosza, Stryja i Dniestru; alegoria władzy królewskiej w postaci kobiety z berłem i jabłkiem, bogini Ceres symbolizująca bogactwo płodów ziemi oraz pasterka z owcami i bydłem; w głębi dzikie zwierzęta i ptactwo oraz sceny rodzajowe: praca cieśli, oczyszczanie saletry i pomiar terenu przy pomocy stolika i sznura mierniczego. U góry Minerwa i Merkury z herbami Galicji i Lodomerii pod koroną cesarską. O stopień stelli oparty kodeks z winietką i napisem: lndex locorum. Pod dolną ramką sygnatury: Maulbertsch pinxit Viennae, Prixner sc. Ark. I stanowi skorowidz arkuszy w skali 1:2 304 000. Na ark. XXIV i XXIVa: wykaz powiatów i ich literowe oznaczenia występujące na mapie. Na ark. XXXa zasady wymowy głosek polskich w pisowni niemieckiej pt. Pronunciatio Polonica ąuarumdam litterarum. Na ark. XXXV—XXXIX: objaśnienie znaków. Na ark. XLIIa: skala mianowana i 2 podzialki liniowe oraz napisy: Gottofredus Prixner sculpsit Leopoli; Joannes a Liechtenstern elaboravil et descripsit. Wymieniony w tytule mapy skorowidz miejscowości został opublikowany we Lwowie w 1794r.

7. Jest to pomniejszenie mapy podstawowej w skali 1:72 000, w 79 ark.1, opartej na prowizorycznym  zdjęciu zrealizowanym w latach 1772—1776 dla potrzeb administracji, z późniejszymi poprawkami i naniesieniem nowego podziału Galicji na 18 "cyrkułów. Zarówno mapa podstawowa, jak i samo zdjęcie wykonane pod kierunkiem Liesganiga według pobieżnie przeprowadzonej triangulacji {przy udziale m.in. jezuitów polskich Hoszowskiego i Jastrzębowskiego) nie były wolne od błędów. Mapę pomniejszy! J. Liechtenstern w 1786 r. Drugie, zaktualizowane wydanie mapy ukazało się w 1824 r., poz. 79. Warto dodać, że nigdy nie zostały opublikowane wyniki wojskowego, tzw. józefińskiego zdjęcia Galicji, wykonanego w latach 1775—1783 a zwanego dziś zdjęciem Miega. Ta podstawowa mapa w skali 1:28 800, składająca się z 413 ark. zachowała się w oryginale w Kriegsarchiv w Wiedniu.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji

PayPal