Kategorie

PrestaShopPL

Боеприпасы артиллерии TRETIAKOW G.M.

Боеприпасы артиллерии TRETIAKOW G.M.

 000.65 R Książka zawiera podstawowe wiadomości o konstrukcji, działaniu i bojowym użyciu elementów wchodzących w skład nabojów działowych i moździerzowych, pocisków rakietowych i bomb lotniczych. Najbardziej szczegółowo są wyjaśnione zagadnienia dotyczące amunicji działowej.

Książka w wer. elektronicznej PDF WER. ROSYJSKA 1947 r

Więcej szczegółów


20,00 zł brutto

65 R

95 dostępnych

UWAGA   to jest wer. elektroniczna !!!

Год выпуска: 1947

Автор: Г.М.Третьяков

Жанр: Справочник

Издательство: Военное издательство Министерства вооруженных сил Союза ССР

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 538

Описание: Книга "Боеприпасы артиллерии" содержит основные сведения об устройстве, действии и боевом применении элементов, составляющих артиллерийские и минометные выстрелы, реактивные снаряды и авиабомбы. Наиболее подробно освещены вопросы, касающиеся артиллерийских боеприпасов. Наряду с этим в книге даются краткие сведения по некоторым расчетам снарядов, трубок и взрывателей, изложенные в элементарной форме, доступной широкому кругу читателей. По сравнению с первым изданием (1940 г.) книга подверглась значительной переработке на основе учета опыта второй мировой войны и дополнена сведениями о всех новых видах боеприпасов, нашедших широкое боевое применение как в нашей, так и в иностранных армиях со времени выхода в свет первого издания.

 

,,AMUNICJA ARTYLERYJSKA" - TRETIAKOW G.M.

Moskwa wydanie oryginalne język rosyjski

Wydanie - I, 1947r.

 

Stron - 538,

 

SPIS TREŚCI:

 

Część wstępna

 

ROZWÓJ  I WSPÓŁCZESNY STAN  AMUNICJI

 

Rozdział I. Krótki zarys historyczny rozwoju amunicji artyleryjskiej. 5

A. Amunicja okresu artylerii o lufach gładkich 6

1. Pociski i zapalniki 6

2. Ładunki miotające i środki zapłonowe 17

3. Działanie pocisków artyleryjskich o lufach gładkich 21

B. Amunicja okresu artylerii bruzdowanej 28

1. Pociski 28

2. Zapalniki artyleryjskie 38  

a) Zapalniki czasowe i podwójnego działania 39

b) Zapalniki uderzeniowe 43

3. Ładunki, łuski i zapłonniki 51      

4. Współczesne tendencje w zakresie rozwoju amunicji 56

 

Rozdział II. Ogólne wiadomości o współczesnej amunicji 59

1. Rola artylerii i znaczenie amunicji według doświadczeń ostatnich wojen 59

2. Elementy nabojów działowych 64

3. Elementy nabojów moździerzowych72  

 

Część pierwsza

 

POCISKI DZIAŁOW, MOŹDZIERZOWE  I BOMBY LOTNICZE

 

Rozdział I. Ogólne wiadomości o pociskach działowych 75

1. Ogólne zasady konstrukcji pocisków działowych 75

2. Klasyfikacja pocisków działowych 80

3. Wymagania stawiane pociskom działowym 85

Rozdział II. Pociski działowe zasadniczego  przeznaczenia 93

1. Pociski burzące, odłamkowe i odłamkowo-burzące (granaty) 93

a) Konstrukcja, przeznaczenie, zakres zastosowania i wymagania 93

Pociski burzące (granaty) 93

Pociski odłamkowe (granaty) 97     

Pociski odłamkowo-burzące (granaty) 106

b) Działanie pocisków (granatów) burzących, odłamkowych i odłamkowo burzących 109

Działanie uderzeniowe109       

Działanie burzące 117     

Działanie odłamkowe123  

2. Pociski kumulacyjne130 

a) Konstrukcja, przeznaczenie, zakres zastosowania i wymagania 130

b) Działanie pocisków kumulacyjnych 133

3. Szrapnele 137

a) Konstrukcja, przeznaczenie, zakres zastosowania i wymagania 137

Szrapnele kulkowe 137

Szrapnele z lotkami podłużnymi 140

Szrapnele z lotkami podłużnymi wiązanymi 141

Szrapnele z lotkami wybuchowymi 142

b) Działanie szrapneli 143

4. Kartacze 149

a) Konstrukcja, przeznaczenie, zakres zastosowania i wymagania 149

b) Działanie kartaczy 151

5. Pociski przeciwpancerne 151

a) Konstrukcja, przeznaczenie, zakres zastosowania i wymagania 151

b) Działanie pocisków przeciwpancernych 159

6. Pociski przeciwbetonowe 168

a) Konstrukcja, przeznaczenie, zakres zastosowania i wymagania 168

b) Działanie pocisków przeciwbetonowych 171

7. Pociski chemiczne 175

8. Pociski zapalające 180

 

Rozdział III. Pociski artyleryjskie specjalnego przeznaczenia 181

1. Pociski dymne 181

2. Pociski oświetlające 185         

3. Pociski agitacyjne 185

4. Pociski smugowe 187

 

Rozdział IV. Pociski artyleryjskie pomocniczego przeznaczenia 189

1. Pociski ćwiczebne 189

2. Pociski, do prób łoża działa 191

3. Pociski do prób płyt pancernych i betonu 191

4. Pociski do przestrzeliwania dział 191

5. Pociski szkolne 192

 

Rozdział V. Pociski moździerzowe 192

1. Ogólne zasady konstrukcji pocisków moździerzowych 194

2. Klasyfikacja i wymagania stawiane pociskom moździerzowym 197

3. Pociski moździerzowe zasadniczego przeznaczenia 198

4. Pociski moździerzowe specjalnego przeznaczenia 204

5. Pociski moździerzowe pomocniczego przeznaczenia 204

 

Rozdział VI. Pociski rakietowe (odrzutowe) 205

 

Rozdział VII. Bomby lotnicze 211

 

Rozdział VIII. Podstawy  obliczeń pocisków działowych i moździerzowych 215

1. Siła artyleryjskiego ognia i zadania rozwiązywane przy projektowaniu pocisków 215

2. Wybór rodzaju pocisku 217

3. Wybór ciężaru pocisku i ładunku materiału wybuchowego, metalu skorupy pocisku, rodzaju materiału wybuchowego i sposobu elaboracji pocisku 218

4. Określenie kształtu i wymiarów skorupy pocisku 220

5. Obliczenie pierścienia wiodącego i określenie konstrukcji części wiodącej pocisku 227      

6. Obliczenie ciężaru, położenia środka ciężkości i momentów bezwładności

pocisków 230

Tabelarny sposób obliczenia pocisku 231

a) Wyznaczanie ciężaru pocisku 232

b) Wyznaczanie położenia środka ciężkości pocisku 235

c) Wyznaczanie momentu bezwładności pocisku względem osi symetrii 236

d) Wyznaczanie momentu bezwładności pocisku względem osi poprzecznej 236

e) Wzory poprawkowe 237

Podstawowy sposób obliczenia pocisku 238

a) Wyznaczanie ciężaru  pocisku 238

b) Wyznaczanie położenia środka ciężkości 240

c) Wyznaczanie momentu bezwładności pocisku względem osi symetrii 241

d) Wyznaczanie momentu bezwładności pocisku względem osi poprzecznej 241

Ocena własności balistycznych pocisku 242

7. Obliczenia wytrzymałości pocisku podczas strzału 243

a) Obliczenie wytrzymałościowe ścianek skorupy pocisku bez uwzględnienia wpływu  ładunku wewnętrznego 245

b) Obliczanie naprężeń w ładunku wewnętrznym 246

c) Obliczenia wytrzymałościowe ścianek skorupy z uwzględnieniem wpływu  ładunku  wewnętrznego 247

d) Obliczenie wytrzymałościowe dna i przykręconej głowicy pocisku 248

8. Obliczenie wytrzymałościowe pocisku przy uderzeniu w pancerz lub beton 250

9. Obliczenie stabilizacji pocisku na torze 253

10. Właściwości obliczenia pocisków moździerzowych (brzechwowych) 255

a) Obliczenia wytrzymałościowe skorupy i brzechwy pocisku moździerzowego podczas   strzału 256

b) Obliczenie stabilizacji pocisku moździerzowego w czasie jego lotu 258

 

Część druga

 

ZAPALNIKI

 

Rozdział I. Ogólne wiadomości o zapalnikach 262

1. Ogólne zasady konstrukcji i klasyfikacja zapalników 262

a) Zapalniki  uderzeniowe 264

b) Zapalniki czasowe 277

2. Wymagania  stawiane  zapalnikom 281

 

Rozdział II. Podstawy obliczeń zapalników 290

1. Siły działające na części zapalników podczas ruchu pocisku w przewodzie

lufy i w okresie działania gazów po wylocie pocisku 290

a) Siła bezwładności osiowej wywołana przyśpieszeniem liniowym pocisku i współczynnik  przyśpieszenia  liniowego 291

b) Siły bezwładności obrotowej wywołane przyśpieszeniem kątowym pocisku 293

c) Siła odśrodkowa 295

d) Ilość obrotów pocisku w chwili wylotu pocisku z lufy 296

2. Bezpieczeństwo przy manipulowaniu i uzbrojenie się zapalników w chwili strzału 297          

a) Bezpieczeństwo i uzbrojenie się mechanizmów bezwładnikowych z bezpiecznikami sztywnymi 299

b) Bezpieczeństwo i uzbrojenie się mechanizmów bezwładnikowych z bezpiecznikami sprężynowymi 302

c) Wpływ mimośrodowości na uzbrojenie się części sprężynujących zapalnika po wylocie  pocisku z przewodu lufy 306

d) Bezpieczeństwo i uzbrojenie się mechanizmów z bezpiecznikami odbezpieczającymi się pod działaniem ciśnienia gazów ładunku prochowego 308

e) Bezpieczeństwo i uzbrojenie się mechanizmów z bezpiecznikami odśrodkowymi 309

3. Siły działające na części zapalników w okresie lotu pocisku w powietrzu 313

 

Rozdział III. Zapalniki uderzeniowe do  pocisków małych kalibrów (konstrukcja i działanie) 315

1. Zapalnik uderzeniowy głowicowy MG-3 315

2. Zapalniki uderzeniowe głowicowe K-20  i  K-6 316

3. Zapalnik uderzeniowy głowicowy MG-8 317

4. Niemieckie zapalniki uderzeniowe głowicowe AZ 1504 i AZ 39  319

5. Czechosłowacki zapalnik uderzeniowy  głowicowy  N 15 320

6. Niemieckie zapalniki uderzeniowe głowicowe ZZ 1505.3.7cm Kpf. ZZerl. Fg. 321

7. Zapalniki uderzeniowe denne MD-5, MD-6, MD-7 i MD-8 326

8. Niemiecki zapalnik uderzeniowy denny BdZ(5103)f  3,7cm Pzgr. 328

9. Czechosłowackie zapalniki uderzeniowe denne N16 i 4,7cm M35 328

 

Rozdział IV. Zapalniki uderzeniowe do pocisków  średniego  kalibru (konstrukcja i działanie) 330

1. Zapalnik uderzeniowy głowicowy UGT 330

2. Zapalnik uderzeniowy głowicowy  UGT-2 332

3. Zapalniki uderzeniowe głowicowe  KT-1,  KT-2,  KT-3 333

4. Zapalniki uderzeniowe głowicowe KTM-1, KTMZ-1, KTM-2, KTM-3 334

5. Zapalniki uderzeniowe głowicowe AD, AD-2, AD-N  335

6. Zapalniki uderzeniowe głowicowe RGM,  RGM-2 i RG-6 336 

7. Zapalniki uderzeniowe głowicowe BM i W-229 340

8. Niemieckie zapalniki uderzeniowe głowicowe AZ38, KI AZ23, AZ 23 IJgrZ23nA 341    

9. Zapalnik uderzeniowy denny DR-5 345

10. Niemiecki zapalnik uderzeniowy denny BdZ f 10cm Pzgr. 347

11. Japońskie zapalniki uderzeniowe 349

 

Rozdział V. Zapalniki  uderzeniowe   do   pocisków   dużych  kalibrów  (konstrukcja i działanie) 351

1. Zapalnik  uderzeniowy  denny 5DT-2 351

2. Zapalniki uderzeniowe denne KTD i KTD-2 354           

3. Niemieckie zapalniki uderzeniowe AZ23 umgm 2V, i BdZ f 21cm Gr ISS. 357

 

Rozdział VI. Zapalniki  pirotechniczne czasowe  i  podwójnego działania

 (konstrukcja i działanie) 360

1. Zapalnik podwójnego działania 22-sekundowy 360

2. Zapalnik podwójnego działania 45-sekundowy 364

3. Zapalnik podwójnego działania D 367

4. Zapalnik czasowy T3 (UG) 369

5. Zapalnik czasowy T-5 371

6. Zapalnik podwójnego działania T-6 372

7. Zapalnik podwójnego działania  D-l 373

8. Francuski zapalnik podwójnego działania wz.1897r. 375

 

Rozdział VII. Zapalniki mechaniczne czasowe i podwójnego działania

 (konstrukcja i działanie) 376

1. Niemiecki zapalnik czasowy ZtZS/30 (systemu Thiel-Kruppa) 376

2. Niemieckie zapalniki podwójnego działania Dopp. ZS/90, Dopp. ZS/60s, Dopp. ZS/60Lm; Dopp ZS/60 Geb. (systemu Thiel-Kruppa) 382

3. Niemiecki zapalnik podwójnego działania Dopp ZS/60 FI  (systemu Jung-łiansa) 383          

 

Rozdział VIII. Zapalniki uderzeniowe do pocisków moździerzowych (konstrukcją i działanie) 388

Zapalnik M-l 388

Zapalnik M-50 390 .

Zapalnik MP i MP-82 391

Zapalnik M-2 i  M-3 392

Zapalnik GWMZ  393

Francuski zapalnik 24/26 OS wzór 1935 r. 394

Niemiecki  zapalnik  Wgr  Z38 395

Niemiecki zapalnik AZ 5075 396

 

Rozdział IX. Zapalniki do bomb lotniczych 397

1. Zapalnik AGM-1 398

2. Zapalnik  czasowy AGDT  399     

 

Część trzecia                                               

 

ŁADUNKI PROCHOWE, ŁUSKI I ŚRODKI ZAPŁONOWE

 

Rozdział I. Ładunki prochowe działowe i elementy pomocnicze do ładunków 401     

1. Ogólne zasady konstrukcji, klasyfikacja i wymagania stawiane ładunkom prochowym 401       

2. Podsypki prochowe  407

3. Przyćmiewacze płomienia 408

4. Odmiedzacze, ładunki flegmatyzujące i ładunki smarujące 411

 

Rozdział II. Łuski do dział 411

1. Ogólne zasady konstrukcji łusek 411

2. Klasyfikacja łusek i wymagania im stawiane 413

3. Działanie łuski  podczas strzału 416

 

Rozdział III. Środki zapłonowe  do  ładunków działowych 416

1. Klasyfikacja środków zapłonowych i wymagania im stawiane 416

2. Konstrukcja środków zapłonowych 417

a)  Środki zapłonowe uderzeniowe 417

b)  Środki zapłonowe elektryczne 419

 

Rozdział IV. Ładunki miotające do moździerzy 420

 

Część czwarta

 

BADANIA NA POLIGONIE I OBCHODZENIE SIĘ Z AMUNICJĄ

 

Rozdział I. Badania praktyczne amunicji na poligonie doświadczalnym 422

1. Zadania  rozwiązywane  podczas  badań  amunicji  na  poligonie 422

2. Badania pocisków 423

a) Badanie na wytrzymałość podczas strzelania 423

b) Badania na rozrzut i na donośność pocisku 424

c) Badanie prawidłowości lotu pocisku w okresie wylotu z lufy 425

d) Badania na fragmentację i działanie odłamków 425

e) Badanie na działanie burzące 426

f) Badania na działanie uderzeniowe w beton 427

g) Badania na działanie uderzeniowe w pancerz 427

3. Badania praktyczne zapalników 428

a) Badania na bezpieczeństwo i uzbrojenie się w czasie strzału 428

b) Badanie zapalników wtłoczeniowych 428

c) Badania zapalników bez zwłoki i ze zwłoką 429

d) Określenie  rozrzutu, czasu palenia się ścieżki prochowej i gaśnięcia w zapalnikach czasowych i podwójnego działania 429

 

Rozdział II. Wiadomości ogólne o cechowaniu, malowaniu, znakowaniu i opakowaniu amunicji 429

1. Wiadomości ogólne o cechowaniu, malowaniu i znakowaniu amunicji w Armii Radzieckiej 429

a) Cechy 430

b) Malowanie 431

c) Znakowanie 432

d) Wskaźniki naboi i ich elementów 435

2. Opakowanie naboi i ich elementów 437

3. Wiadomości ogólne o cechowaniu, malowaniu znakowaniu i opakowaniu amunicji niemieckiej 439

a) Cechy 439

b) Malowanie 440

c) Znakowanie 442

d) Opakowanie 443

 

Rozdział III. Przechowywanie, konserwacja, odbiór i przewóz amunicji w oddziałach wojskowych 445

1. Przechowywanie amunicji 445

2. Konserwacja amunicji 448

3. Odbiór amunicji przez jednostki wojskowe 450

4. Przewóz amunicji 450

a) Przepisy ogólne 450

b) Przewóz kolejami  żelaznymi 451

c) Przewóz drogami  wodnymi 451

d) Przewóz pojazdami konnymi i mechanicznymi 451

e) Przewóz na samolotach 452

 

Rozdział IV. Prace elaboracyjne w jednostkach wojskowych 452

1. Wskazówki ogólne 452

2. Ostateczna elaboracja pocisków 454

a) Szrapnele 454

b) Granaty 456

3. Zamiana starych zapalników w pociskach  na nowe 456

4. Zamiana zapłonników 457

5. Zamiana w pociskach moździerzowych ładunku zasadniczego, który spowodował   niewypał 457

6. Drobne naprawy naboi 458

7. Postępowanie z łuskami wystrzelonymi 459

 

Rozdział V. Niszczenie pocisków niezdatnych i niewybuchów 460

 

Rozdział VI. Przygotowanie amunicji i obchodzenie się z nią podczas strzelania 461

1. Oględziny i przygotowanie amunicji do strzelania 461

2. Obchodzenie się z amunicją podczas strzelania 464

3. Obchodzenie się z amunicją po strzelaniu 469

4. Niektóre właściwości  przygotowania i obchodzenia  się z amunicją niemiecką 469

Załączniki (Tabele W.Gawriłowa) 471

Literatura 483

 

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji

PayPal